- . ""

, , ; ; ;

 
 
,  
 
 
 
,  
,  
,  
 
,  
,  
 
 
- 
 
 
 
,  
 
 
,  
,  
 
,  
,  

 

 (. vase, . vas , )

.

(, , , , , , , ), .

() .